top of page
etapa_06_prehled.png

etapa

ŠESTÁ

HIKING AROUND CZECHIA

is a hiking project to hike all around the Czech Republic. We don't hike directly on the border, but in it's proximity in order to see as much beautiful and interesting places as we can.

Every stage provides useful info for planning a hiking trip.

obrys CR_stezka_02.png

Cheb - Aš         

Ašským výběžkem, kde by do Německa kamenem dohodil na všechny strany. Navštívíme nejzápadnější bod republiky i historické trojmezí Čech, Saska a Bavorska.

etapa_06_mapa.jpg

Plánování výletu

MAPA TRASY

vzdálenost:         74,6 km   

doba:                    2 dny

převýšení            ↑ 1291 m 

                             ↓ 1087 m

nejvyšší bod:      Úbočí Štítarského vrchu                                 686 m

BLOG - zápisky z cesty

icon_doprava.png
icon_nocleh.png
icon_nakup.png
icon_voda.png

Cesta tam i zpět povede pravděpodobně přes Cheb, kam jezdí přímé vlaky z Prahy přes Plzeň přibližně každé dvě hodiny. Ve stejném intervalu navazuje vlak Aš - Cheb. Vlak jezdí mezi Chebem a Německým Selbem, staví v zastávce Aš. Na něj je možné navázat ještě čtyřminutovou jízdou z Aš-zastávka (jen protější kolej ve stanici Aš) do Aš-město. 

Mimochodem, aby Aš neměl málo stanic, existuje ještě Aš-předměstí.

Cesta vede většinou lesními cestami mimo obce. Ubytování je možné v Chebu, Aši, případně Hranice v Čechách. 

Velkých přístřešků cestou není moc - spíš jen mezi Chebem a Aší. 

icon_jidlo.png

Restaurace a obchody ve městech: Cheb, Aš, Hranice, omezeně v Krásné a v Podhradí. Aš je dobrá možnost doplnění zásob v průběhu cesty.

Na křížení hlavních tahů je možné odbočit k čerpacím stanicím (Pomezí nad Ohří, Hranice)

Cestou není moc přírodních zdrojů pitné vody. Potůčky jsou proměnlivé kvality. Studánka u Trojmezí není udržovaná (prosinec 2020), je lepší brát vodu z hraničního potoka. 

Obecně je lepší se zásobit. 

Trasa

km 0

Cheb

Za návštěvu určitě stojí Chebské náměstí se známým Špalíčkem – blokem jedenácti měšťanských domů, těsně přilepených k sobě a rozdělených velmi úzkou Kramářskou uličkou. Nedaleko se nachází Chebský hrad s Černou věží. Pěkné jsou vycházky po nábřeží Ohře s několika pěšími lávkami. 

Z nádraží projdeme centrem, přes náměstí k řece a kolem hradu, proti proudu řeky a od hráze vodná nádrže Skalka se dostaneme na zelenou značku směrem na Zelenou horu.

Cheb

km 7,0

Zelená hora - 637 m

Cestou na Zelenou horu procházíme kolem zříceniny kostela Svaté Anny. Barokní kostel se Špitálem zde stál od 17. století, na místě starší kaple. Se vznikem hraničního pásma po druhé světové válce byly všechny budovy zničeny. Dnes zde najdeme pouze zbytky základů a velký dřevěný kříž.

Mírným stoupáním dojdeme na vrchol Zelené hory, kde stojí kamenná Bismarckova Rozhledna postavená v roce 1909. Z mnoha věží, postavených na počest německém kancléři Otto von Bismarckovi se v ČR nacházení tři:  jedna v nedaleké Aši, druhá u Mikulášovic ve Šluknovském výběžku.

Pod rozhlednou najdeme pěkné sezení a odpočinkové místo. 

Pokračujeme po zelené do Horní Hraničné a dál po žluté do Pomezí nad Ohří. 

Zelena hora

km 15,7

Zřícenina tvrze Pomezná

Pozůstatky gotické tvrze zbudované v druhé polovině 15. století, která vznikla na základech prvního panského sídla Markhausenů ze 13. století. Dodnes se dochovala čtyřhranná kamenná věž se sklepením, která od 17. století ztratila svou obytnou funkci a byla zapojena jako užitková stavba do selské usedlosti.

Ke zřícenině je možné odbočit cyklostezkou od horního okraje vodní nádrže Skalka. 

Pokračujeme zpevněnou cyklostezkou nedaleko hranice přes Libský les.

201211154434.jpg
201211155710.jpg
201211172356.jpg

km 21,8

Kaple Ackerl

Dřevěná kaple a poutní místo na česko-německé hranici. V zadní stěně dřevěné kaple je prosklený modrý kříž. Poblíž je odpočinkové sezení. 

Pokračujeme částečně po německé adál po české červené značce do Aše.

Ackerl

km 33,9

Procházíme městem, kam se na konci vrátíme na odjezd vlakem. Možno doplnit zásoby, ubytovat se. Z Aše jedou vlaky i autobusy do Chebu. 

Za vidění stojí náměstí, muzeum a zámeček. 

Pokračujeme po červené přes Krásnou a dál po zelené na nejzápadnější bod ČR. 

As cestou

km 37,9

Historický zeleninový sklep Štítary

Vpravo od silnice se nachází klenutý kamenný vstup do historické štoly bývalého zeleninového sklepa a částečně zatopené jímací štoly povrchové vody. Místo není nijak zajištěno a je volně přístupné, nicméně vstup může být nebezpečný.

Nejzapadnejsi bod

km 42,8

Nejzápadnější bod České republiky

Nejzápadnější bod České republiky leží na Újezdském potoka, který zde tvoří státní hranici. V místě se do něj vlévá další menší potok. Bod je označený kovovým památníkem a historickými hraničními kameny. Celá oblast je dost podmáčená a s jezírky stojaté vody podél potoka. Přímou nejzápadnějšího bodu stojí přístřešek nad vodní hladinou jednoho z jezírek. 

Cestou podél újezdského potoka míjíme Most Evropy (Most přátelství), po kterém je možné přejíd do sousedního Německa. Dřevěný mostek byl postaven v roce 2008.

Křížíme přítok Újezdského potoka aněmeckými turistickými cestami míříme k Trojstátí, kde přejdeme potok zpět do Čech. 

201212080604.jpg
201212134056.jpg
201212135210.jpg
201212123910.jpg

km 53,5

Trojmezí (Trojstátí) / Dreiländereck

Trojmezí (538 m n. m.) u Hranic leží na úplném konci Ašského výběžku, ale naní nejzápadnějším bodem ČR (ten leží o něco jižněji). Stýkají se zde tři historické zemské hranice Čech, Bavorska a Saska (dříve ČSSR, SRN a NDR). Trojmezí je přístupné z české i německé strany. Přes rozvětvěný hraniční potok Rokytnice vedou dřevěné lávky. Vedle informačních tabulí je odpočinkové sezení. 

Pokračujeme po červené značce do Hranic. 

Trojstati
201212170612.jpg

km 60,7

Hranice v Čechách

Hranice jsou nejzápadnějším městem České republiky, ležící na severním konci Ašského výběžku. Městem prochází významná silnice do Saska a končí zde železniční trať z Chebu. Vlaky ale jezdí jen jednou denně. Stanice je nejzápadnější u nás. 

Východně od Hranic, ve Farském lese se nachází památník padlých anglických letců z druhé světové války, jejichž bombardér se v těchto místech zřítil. K němu odbočíme po naučné stezce.

Z Hranic pokračujeme po silnici do Studánky a po modré značce do Podhradí.

Hranice

km 69,5

Podhradí

Nejzápadnější hrad v Česku z přelomu 12. a 13., nazvaný podle zakladatelů Neuberg. Později byl přestavěný na zámek, ke kterému patřil i pivovar. Zámek v roce 1902 vyhořel a už nebyl rekonstruován. Z rozsáhlého areálu se nejlépe zachovala kulatá věž o výšce 22 metrů. Celý areál včetně sklepení pod bývalým pivovarem je volně přístupný, pouze vstup do věže je jen v otevíracích hodinách. 

Pod hradem stojí Kostel Dobrého pastýře, vvangelický kostel v barokním stavebním slohu. 

Pokračujeme po silnici do Aše, případně po modré turistické značce přes rozhlednu na vrchu Háj. 

Podhradi

km 74,6 

K nádraží procházíme kolem zámečku a přes náměstí. 

Ze zastávka Aš - město je možný krátký přejezd do Aš-zastávka (jen protější kolej ve stanici Aš). Do Chebu se dostaneme vlakem, jež jezdí mezi Chebem a Německým Selbem, staví v zastávce Aš. 

As
201213101824.jpg
201213071816.jpg
bottom of page