top of page
etapa_21-jizni morava_prehled.png

etapa

DVACÁTÁ PRVNÍ

HIKING AROUND CZECHIA

is a hiking project to hike all around the Czech Republic. We don't hike directly on the border, but in it's proximity in order to see as much beautiful and interesting places as we can.

Every stage provides useful info for planning a hiking trip.

obrys CR_stezka_02.png

Hodonín - Znojmo

Rovinami pohostinné jižní Moravy, po proudu řeky Moravy, rozlehlou Oborou Soutok a proti proudu Dyje až do Znojma. Samozřejmě nelze vynechat kulturní odbočku vinicemi ke krásným zámkům a na Pálavu.

etapa_21-jizni morava_mapa.jpg

MAPA TRASY

vzdálenost:         177,8 km   

doba:                   4 dny

převýšení            ↑ 1007 m 

                            ↓ 922 m

nejvyšší bod:      Děvín 550 m

BLOG - zápisky z cesty

Plánování výletu

icon_doprava.png

Do Hodonína jezdí vlaky hlavně přes Břeclav nebo Olomouc. Ze Znojma jezdí vlaky a autobusy na Prahu a na Brno. V průběhu cesty je možné využít vlak z Břeclavi a z Mikulova.

icon_nocleh.png

Možnosti jsou ve městech a vesnicích, případně kempech. Horské chaty zde nejsou, přístřešků je v méně turistických oblastech poskromnu. Obora Soutok má v různých ročních obdobích režim omezeného vstupu. 
Hodonín, Lanžhot, Břeclav, Valtice, Lednice, na Pálavě a v Mikulově je poměrně dost možností, mezi Mikulovam a Znojmem méně (Hrušovany nad Jevišovkou, Jarošovice). U Hrádku je vodácké tábořiště na Dyji

icon_nakup.png
icon_jidlo.png

Ve městech a obcích na trase jsou aspoň malé potraviny nebo restaurace, často ale s omezenou otevírací dobou. Kromě Obory Soutok je infrastruktura poměrně často.

icon_voda.png

Přírodní pitná voda se v oblasti moc nevyskytuje. Řeky a mokřady jsou sice téměř všude, ale studánky téměř nejsou. Je lepší se zásobit v obcích, turistických občerstveních nebo čerpacích stanicích.

Trasa

km 0

Hodonín

Město se nachází velmi blízko československé hranice, na druhé straně je Holíč. Pěkné náměstí s radnicí a kostelem.
Vlaky sem jezdí hlavně přes Břeclav nebo Olomouc.
Z města a po zelené podél řeky Moravy směrem na Lanžhot.

Hodonin
230830100900_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 7,9
Slovanské hradiště Mikulčice

Zde pravděpodobně působili slovanští věrozvěstové Cyril a Metoděj. Můžeme zde spatřit základy knížecího paláce a dvanáct kamenných kostelů, pohřebiště s celkem přes 2500 hroby, pozůstatky mohutného valu a kůlových mostů. V muzeu je stálá archeologická expozice. Součástí nového informačního centra je 30 m vysoká železná rozhledna. 

Mikulcice
230830115126_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 21,7
Lanžhot

Lanžhot je nejjižněji položeným moravským městem, jež původně vzniklo na hraniční křižovatce obchodních cest. Lanžhot je významným střediskem slovácké folklórní oblasti Podluží a je také sídlem stejnojmenného mikroregionu. 
Po silnici a cyklostezce k soutoku Moravy a Dyje

Lanzhot

km 25,4
Obora Soutok

Obora Soutok je s rozlohou 4 480 ha největší oborou v České republice. S chovem zvěře zde v 18. století začali Lichtenštejnové, které v roce 1872 vybudovali oplocení. Po druhé světové válce byla obora poničena a zvěř částečně uprchla nebo byla postřílena. Roku 1971 bylo území souvisle oploceno a vznikla obora tvořená lužními lesy a slepými rameny mezi řekami Dyje a Morava či rozlehlými loukami. 
Současná obora je ve vlastnictví Lesů České republiky, žijí zde jeleni, daňci, srnčí a černá zvěř. Vstup do obory je v průběhu roku omezen.
Asfaltovou cyklostezkou k Soutoku Moravy a Dyje

230831062500_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
230830150802_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 37,2
Soutok Moravy a Dyje

Na soutoku největších moravských řek Moravy a Dyje se stýkají tři státních hranice - Česka, Slovenska a Rakouska. Soutok tvoří zároveň nejjižnější bod Moravy. K soutoku přicházíme lužním lesem po dřevěném chodníku. Nedaleko najdeme hraniční kámen z roku 1775 postavený Marií Terezií.
Asfaltovou cyklostezkou směrem na Břeclav

Soutok
230830184222_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 49,2
Zámeček Lány

Lovecký zámeček byl postaven v letech 1810-12 podle plánů Josefa Hardtmutha. Jednopatrová empírová budova obdélníkového tvaru je doplněna otevřeným půlkruhovým pavilonem s pilíři.
Po 2. světové válce byl zestátněn a sloužil jako sídlo pohraniční roty. Zámeček je nově zrekonstruovaný a je zde ubytování a restaurace převážně pro soukromé akce.

230831072654_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Pohansko

km 53,4
Zámeček Pohansko

Empírový lovecký zámeček nechal postavit v letech 1810-11 kníže Jan I. Lichtenštejn. Stavba obdélníkového půdorysu se symetrickými přízemními křídly, pilířovými arkádami a mytologickými motivy na fasádě.
V blízkosti leží naleziště dávného slovanského hradiště. Lidské osídlení je zde doloženo již od pravěku, největšího rozkvětu dosáhlo za Velkomoravské říše v 9. století. Expozice v zámečku dokumentuje práci archeologů a jejich objevy (keramika, řemeslnické nástroje, šperky z drahých kovů...). Muzeum představuje také dějiny archeologického výzkumu na Pohansku a moderní metodysoučasné archeologie. Výzkumy zde provádí Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně. Expozice patří pod Městské muzeum a galerii Břeclav.

Nedaleko zámečku se nachází jeden ze zrekonstruovaných bunkrů lehkého opevnění. V blízkosti bunkru si můžete prohlédnout originální závoru a hraniční sloup.
Krátká odbočka vede k pozůstatkům staveb kostela a dalších budov opevněného hradiště.
Po zelené a pak po cyklostezce do Valtic

230831081012_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
230831125922_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 70,0
Muzeum Železné opony Valtice

Nachází se několik set metrů od hraničního přechodu Valtice / Schrattenberg. Jedná se o první muzeum svého druhu, které se věnuje ochraně hranic od první republiky po současnost. Většina expozice se týká Železné opony v období od roku 1951 do 1989, se pohraniční stráž snažila zajistit dokonale neprostupnou hranici. Muzeum leží na křižovatce několika cyklotras, z nichž hlavní je trasa Greenways Praha-Vídeň.
Na návrší nedaleko hraničního přechodu a muzea se nachází vyhlídková kolonáda Na Reistně z počátku 19. století. Inspirací pro architekta Josepha Hardmutha byla Glorietta ve vídeňském Schönbrunnu. 
Z ochozu je výhled na město Valtice a okolí. Na východě jsou Malé Karpaty, na severu Lednicko-Valtický areál, na západě Mikulov a směrem na jih je vidět do Rakouska.

Po červené přes Valtice, Lednice a Bulhary až na Nové Mlýny.

230831125416_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Valtice

km 72,3
Zámek Valtice

Obec Valtice je známá především díky baroknímu zámku a vinařské tradici. Lednicko-Valtický areál je nejrozsáhlejší koncepčně upravenou krajinou na světě, která je zapsaná na seznam památek UNESCO od roku 1996. Ojedinělé krajinářské dílo včetně mnoha drobných staveb vytvořila v průběhu staletí rodina Liechtensteinů. Od roku 2003 je celý areál součástí biosférické rezervace Dolní Morava.
Rozsáhlá a reprezentativní stavba barokního zámku nahradila původní renesanční zámek. Součástí zámeckého parku je i divadlo z 18. stol. a romantické stavby z 19. Stol. Návštěvní okruhy nabízí i možnosti degustace vína.
Za návštěvu stojí i Valtické podzemí, labyrint historických vinných sklepů ze 13. století. 

km 75,4
Zámek Rendez-vous (Dianin chrám)

Klasicistní zámeček postavený v roce 1812 podle návrhu Josefa Hardtmutha. Stavba má podobu vítězného oblouku doplněného bohatou štukovou výzdobou. Je zasvěcen bohyni lovu, Dianě

km 80,9
Chrám u tří grácií

Klasicistní letohrádek z 19. Století od architekta Franze Josefa Engela, před kterým je umístěné sousoší tří nahých žen, řecké bohyně krásy a půvabu. Objekt je chráněn jako kulturní památka.
Vedle chrámu se nachází stánek s občerstvením.

230831160414_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Výstřižek.JPG
Lednice

km 86,3
Zámek Lednice

Novogotický zámek byl dříve gotickou tvrzí, později renesančním a barokním zámkem. Současná podoba je výsledkem pseudogotické přestavby z let 1846-58. Velkolepý park zahrnuje romantické stavby (minaret, Janův hrad, Apollónův chrám, Tři Grácie, kaple sv. Huberta) a důmyslnou síť rybníků s umělými ostrovy.

Nové Mlýny

km 96,2
Nové Mlýny - hráz

Vodní dílo Nové Mlýny je kaskáda tří přehradních nádrží na řece Dyji pod Pavlovskými vrchy. Nazývá se podle stejnojmenné osady pod poslední hrází. Nádrže byly postaveny v 70. až 80. letech 20. století, aby zamezily každoročním záplavám a zvýšily intenzitu zemědělské výroby. Hlavním důvodem výstavby byly plány socialistického hospodářství na rozsáhlé systémy zavlažovacích kanálů.
Na hrázi Dolní nádrže se nachází malá vodní elektrárna z roku 1989, jež využívá dvě turbíny.
Po hrázi po pravém břehu a po zelení do Pavlova.

230831185706_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 90,9
Bulhary

Tři metry vysoký jez na řece Dyji s malou vodní elektrárnou a rybím přechodem. U rozcestí se nachází občerstvení Bistro U Splavu

230901073036_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
230901085150_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 101,8
Pavlov

V obci na úpatí Pavlovských vrchů najdeme nově otevřený archeopark jež vznikl na místě pravěkého sídliště z období mladého paleolitu. Dlouhou tradicí je zde vinařství. 
Z Pavlova stoupá naučná stezka ke zřícenině hradu z 13. století Děvičky. Dnes je zde krásný výhled na Novomlýnskou nádrž, dříve sloužil k ochraně zemské cesty z Rakouska do vnitrozemí. Zachovaly se obvodové zdi a bašta se střílnami.
Po červené na vrchol Děvín s odbočkou k vysílači. 

230901111724_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Devin

km 104,8
Děvín - 550 m n. m.

Děvín je nejvyšším vrcholem Pavlovských vrchů, Mikulovské vrchoviny i celých Jihomoravských Karpat. Vápencové skály jsou chráněné v rámci Národní přírodní rezervace Děvín.
Na vrcholu stojí 57 metrů vysoký televizní vysílač. Svým vysíláním pokrývá velké území jižní Moravy.

230901123540_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 110,7
Sirotčí Hrádek

Gotický hrad sloužil od 13. do 16. Století, kdy už je zmiňován jako pustý. Nacházela se v něm i kaple. Do současnosti se dochovaly pouze jeho zbytky věže a zdí.

km 111,4
Stolová Hora

Vápencová vrcholová plošina je charakteristická pro panorama Pálavy. Z okrajů jsou daleké výhledy.
V době bronzové zde bylo opevněné sídliště.

230901150806_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 114,9
Turold - 385 m n. m.

Na vrcholu se nachází vysílač. Jižní část Přírodní rezervace Turold je pozničena těžbou kamene. Najdeme zde až 70 m vysoké odkryvy, na kterých lze spatřit zkamenělé schránky měkkýšů. Ve středu rezervace se nachází přes 1000 m dlouhý jeskynní systém s krápníky, který se řadí mezi významné archeologické a paleontologické naleziště. Pravidelně zde zimuje několik druhů netopýrů, z nichž nejhojnějším druhem je vrápenec malý. 
Geopark Turold s expozicí hornin je spolu s jeskyní Na Turoldu součástí naučné stezky.

230901163310_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 116,8
Svatý Kopeček - 363 m n. m. 

Vrchol s výhledem na Mikulov, odkud sem vede křížová cesta. Dominantou je kaple Sv. Šebestiána z roku 1623. Nechal ji posavit kardinál Dietrichstein jako poděkování za ochranu města před morovou epidemií. Další ze staveb je Kaple Panny Marie Bolestné a Zvonice z roku 1632. 
Křížovou cestou a po modré značce se schází do města. 

230901163948_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Mikulov
230901181040_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg

km 120,1
Mikulov

Město leží na hlavním tahu mezi Brnem a Vídní nedaleko hraničního přechodu Mikulov / Drasenhofen. 
Mikulovský zámek stojí na místě původního hradu ze začátku 13. století. Později byl přestavěn na renesanční zámek, po požáru v r. 1719 byl upraven barokně. Na konci 2. světové války byl vypálen německými vojsky.
K nejzajímavějším částem zámku patří zámecká knihovna a sál předků. Nyní prostory zámku využívá Regionální muzeum v Mikulově nebo jsou využívány k pořádání kulturních a společenských akcí, jako například každoroční vinobraní.
Od nádraží cyklostezkami a podél trati přes Hrušovany nad Jevišovkou a Hevlín

km 146
Hevlín

Obec leží na levém břehu Dyje těsně u hranic s Rakouskem a přechodu na Laa an der Thaya. Turistickou atrakcí jsou zde Hevlínské drezíny. Přímo v obci je několik rybníků

230902085108_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
Jaroslavice

km 158,9
Jaroslavice

Nad Dolním rybníkem se nachází Zámek Jaroslavice. Původně zde stála dřevěná tvrz, pak gotický hrad, jež byl několikrát vypálen a přestavěn na renesanční zámek. Dnes je jednou z nejcennějších renesančních památek u nás, ale také patří mezi nejohroženější. V 50. letech využívala zámecký areál armáda, jež mohutně přispěla k jeho devastaci. V současnosti probíhá dlouholetý spor o vlastnictví, zámek není přístupný a bohužel dál chátrá.
Pokračujeme po silnicích a cyklostezkách přes Slup do Znojma

km 163
Slup

Nevelká obec s dlouhou historií a to hlavně díky mlynářské tradici. 
Vodní mlýn ve Slupi pochází už ze 14. století. V 17. a 18. století byl slupský mlýn jedním z největších na Moravě. Dnes je národní kulturní památkou spravovanou Technickým muzeem v Brně, které po rekonstrukci vybudovalo stálou expozici mlynářské techniky. 
Každoročně se zde koná setkání tradičního lidového řemesla a folklorních souborů "Slavnosti chleba". 

Slup
Znojmo

km 177,8
Znojmo

Historické město se zbytky středověkých hradeb, četnými kostely a významnou rotundou je centrem vinařské oblasti. Velmi známé je i Znojemské podzemí. Pod hradem z řeky najdeme Muzeum motorismu. 

230902142350_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
230902132036_Stezka_Hodonin-Znojmo.jpg
201017113238.jpg
bottom of page